Mezopotamya TV Canlı

Diğer TV ler
6,801
Görüntüleme
   

Mezopotamya TV Canlı izle

18 yorum

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Искендар Усуби
  Reply

  http://www.youtube.com/watch?v=oD4ARyZ5tl0

  THAT THE KURDS COULD YOU ASK ME IF THE KURDS BELIEVED IN HIS GOD AND DID NOT YIELD PROMISES SHAITAN-THE GOLDEN MOUNTAINS AND PARADISIACAL ORCHARDS-AND EVENTUALLY CAME TO SATAN IN SLAVERY-THE KURDS WOULD BE INVINCIBLE. THEY WOULD HAVE LIVED A FAMILY HAPPY AND WELL ON THEIR LAND, GIVEN TO THEM BY GOD.

  KÜRTLER OLABİLİR SORMAK BENİ-E DOĞRU KÜRTLER ONUN TANRI'YA İNANIRDI VE SÖZLER SHAITAN THE GOLDEN DAĞLARI VE PARADISIACAL MEYVE BAHÇELERİ VERMEMİŞTİR- VE SONUNDA ŞEYTAN KÖLELİK KÜRTLER İÇİN GELDİ-CEKTİ VAR OLMAK YENİLMEZ. AİLE MUTLU VE ONLARA ALLAH TARAFINDAN VERİLEN ARAZİ DE ÜZERİNDE YAŞADIKLARI.

  ЧТО КУРДЫ МОГУТ СПРАШИВАЕТЕ ВЫ МЕНЯ.ЕСЛИ БЫ КУРДЫ ВЕРИЛИ В СВОЕГО БОГА И НЕ ПОДДАЛИСЬ ОБЕЩАНИЯМ ШАЙТАНА-ЗОЛОТЫМ ГОРАМ И РАЙСКИМ САДАМ- А В ИТОГЕ ПОПАЛИ К ШАЙТАНУ В РАБСТВО- ТО КУРДЫ БЫЛИ БЫ НЕПОБЕДИМЫ.ОНИ ЖИЛИ БЫ ОДНОЙ СЕМЬЕЙ СЧАСТЛИВЫ И В ДОСТАТКЕ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ БОГОМ ДАННОЕ ИМ.
  Искендар Усуби MY GOD MY FATHER YOUR EARTH COVERED evil. I love the RUSSIAN PEOPLE who DEFEATED the EVIL that is FASCISM. 5 YEARS THERE was a STRUGGLE with evil. BUT I still have more BOW BEFORE MY PEOPLE and I LOVE ITS PEOPLE. MANY DECADES, MY PEOPLE are struggling with the SCOURGE of TURKISH-IRANIAN-ARAB BUT WORLD POWERS PRETEND AS IF NOTHING HAPPENS. THEY ONLY BELIEVE their profits and not even thinking of THEIR PEOPLE, they ONLY think about their welfare. IF THEY believed in God and love OTHERS AS YOURSELF that MY PEOPLE WOULD HAVE LIVED ON THEIR LAND WITHOUT EVIL GOD GIVEN TO THEM.

  BENİM Tanrı benim Peder YOUR toprak örtülü kötülük FAŞİZM. mi kötülük mağlup Rus HALKINA sevgi. MY PEOPLE kârlarını Türk-İran-Arap ama dünya güçleri gibi sanki hiçbirşey HAPPENS. onlar sadece İNANMAK belası ile mücadele ve bile onların insanların düşünme, sadece onların refahı. eğer onlar iman Tanrı ve aşk diğerleri AS kendini MY insanların düşünürler, 5 yıllık bir mücadele ile ama hala kötü. var daha fazla yay önce MY PEOPLE ve seviyorum onun insanlar. uzun yıllar KENDİ TOPRAKLARINI KENDİLERİNE VERİLEN KÖTÜ TANRI OLMADAN KALAMAZDIM.

  БОГ МОЙ ОТЕЦ МОЙ ТВОЯ ЗЕМЛЯ ОХВАЧЕНО ЗЛОМ.Я ЛЮБЛЮ РУССКИЙ НАРОД КОТОРЫЙ ПОБЕДИЛ ЗЛО ЭТО ФАШИЗМ.5 ЛЕТ ШЛА БОРЬБА С ЗЛОМ.НО Я ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРЕКЛОНЯЮСЬ ПЕРЕД СВОИМ НАРОДОМ И ЛЮБЛЮ СВОЙ НАРОД.МНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЙ МОЙ НАРОД БОРЕТСЯ С ЗЛОМ ТУРЕЦКИМ-ИРАНСКИМ-АРАБСКИМ НО МИРОВЫЕ ДЕРЖАВЫ ДЕЛАЮТ ВИД КАК БУДТО НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ.ОНИ ТОЛЬКО СЧИТАЮТ СВОЮ ПРИБЫЛЬ И ДАЖЕ НЕ ДУМАЯ О СВОЕМ НАРОДЕ.ОНИ ТОЛЬКО ДУМАЮТ О СВОЕМ БЛАГОПОЛУЧИИ.ЕСЛИ БЫ ОНИ ВЕРИЛИ В БОГА И ЛЮБИЛИ ДРУГИЕ НАРОДЫ КАК САМОГО СЕБЯ ТО МОЙ НАРОД ЖИЛ БЫ БЕЗ ЗЛА НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ БОГОМ ДАННОЕ ИМ.

 • Искендар Усуби
  Reply

  MY DEAR brothers and sisters: I turn to you and you contact the UN. WE are NOT a GANG of TERRORISTS-4 or 40 PEOPLE MORE MILLION. is 40000000 that ALL COULD CARE LESS ABOUT the KURDISH NATION-for the SAKE of THEIR benefits, rather than IT'S TIME to REMIND about themselves. AND IN THAT THEY ARE INFECTED BY THE DEVIL AND THE SHAYAATEEN. AND IF THEY SAY THAT THEY BELIEVE IN GOD AND THE PRECEPTS OF GOD, EVERY PEOPLE AND EVERY NATION HAS THE RIGHT TO LAND-THE LAND OF GOD. AND THEY THEMSELVES PUT THEMSELVES ABOVE GOD-ALTHOUGH THEY ARE NOT WORTH EVEN A SPECK OF DUST ON THE FEET OF GOD IF THEY DO NOT WANT TO EVEN LISTEN TO YOU THEN IT IS PROOF THAT THEIR SOULS SOLD TO ŠAJTANAM AND DÂVOLU. TURKEY-IRAN-ARAB COUNTRIES-ENGLAND-FRANCE-GERMANY-RUSSIA-AMERICA. ARE THEY ABOVE GOD, WHEN GOD GAVE US THE EARTH ABOUT THEM AND NO ONE EVEN HEARD OF-AND NOW THEY BELIEVE RULERS OF THE WORLD AND DECIDE THE DESTINY OF MY PEOPLE. WHERE THEY LIVE AND WHO TO BE DELETED ALL FORGOT ABOUT THE NATION'S KURDS.

  Sevgili kardeşlerim: size açmak ve sizinle iletişim UN. teröristler 4 veya 40 kişi daha milyon çetesi değiliz. 40000000 o bütün olabilir bakımı daha az Kürt ulusu olduğunu-ANIMSAT kendileri hakkında zamanı yerine, kendi yararları için. VE ŞEYTAN VE SHAYAATEEN. VE EĞER TARAFINDAN BULAŞMIŞ OLUP OLMADIĞINI SÖYLÜYORLAR ONLAR İNANIYORUM TANRI VE TANRI ' NIN EMİRLERİ HER KİŞİ VE HER ULUS KARA KARA'E SAHİPTİR. VE ONLAR KENDİ KENDİLERİNİ TANRI KOYMAK-DEĞMEZ BİLE BİR TOZ ŠAJTANAM VE DÂVOLU. TÜRKİYE-IRAN-ARAP COUNTRIES-ENGLAND-FRANCE-GERMANY-RUSSIA-AMERICA. İÇİN SATILAN RUHLARI TANRI, TANRI'NIN DÜNYAYI ONLAR HAKKINDA BİZE VERDİ VE KİMSE DÜZ İŞİTMEK-İN YUKARIDA OLDUKLARINI İSPAT O ZAMAN BİLE SENİ DİNLEMEK ZORUNDA İSTEMİYORSANIZ TANRI'NIN AYAKLARI ÜZERİNDE LEKE OLDUĞU HALDE- VE ŞİMDİ DÜNYA CETVELLER İNANIYORUM VE BENİM İNSANLARA. BURADA YAŞIYORLAR KADERİ KARAR VE SİLİNMEK ÜZERE TÜM ULUSUN KÜRTLER HAKKINDA UNUTTUM.

  ДОРОГИЕ МОИ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ.Я ОБРАЩАЮСЬ К ВАМ А ВЫ ОБРАТИТЕСЬ В ООН.ВЕДЬ МЫ НЕ БАНДА ТЕРРОРИСТОВ- 4 ЧЕЛОВЕКА ИЛИ 40 ЧЕЛОВЕК НАС БОЛЬШЕ 40000000 МИЛЛОНОВ.И ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ВСЕМ НАПЛЕВАТЬ НА КУРДСКУЮ НАЦИЮ- РАДИ СВОИХ БЛАГ- А НЕ ПРИШЛО ВРЕМЯ НАПОМНИТЬ И О СЕБЕ. И В ТОМ ЧТО ОНИ ЗАРАЖЕНЫ ШАЙТАНОМ И ДЯВОЛОМ.И ЕСЛИ ОНИ ГОВОРЯТ ЧТО ОНИ ВЕРЯТ В БОГА ТО И ПО ЗАВЕТАМ БОГА КАЖДЫЙ НАРОД И КАЖДАЯ НАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО НА ЗЕМЛЮ-НА ЗЕМЛЮ БОГА. А ОНИ СЕБЯ СТАВЯТ СЕБЯ ВЫШЕ БОГА-ХОТЯ ОНИ НЕ СТОЯТ ДАЖЕ ПЫЛИНКИ НА НОГАХ БОГА.ЕСЛИ ОНИ НЕ ЗАХОТЯТ ДАЖЕ СЛУШАТЬ ВАС ТО ЭТО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В ТОМ ЧТО ИХ ДУШИ ПРОДАНЫ ШАЙТАНАМ И ДЯВОЛУ.ТУРЦИЯ-ИРАН-АРАБСКИЕ СТРАНЫ -АНГЛИЯ-ФРАНЦИЯ-ГЕРМАНИЯ-АМЕРИКА-РОССИЯ.РАЗВЕ ОНИ ВЫШЕ БОГА.КОГДА БОГ ДАЛ НАМ ЗЕМЛЮ О НИХ ДАЖЕ НИКТО И НЕ СЛЫШАЛ- А ТЕПЕРЬ ОНИ СЕБЯ СЧИТАЮТ ПРАВИТЕЛЯМИ МИРА И РЕШАЮТ СУДЬБУ МОЕГО НАРОДА.ГДЕ ИМ ЖИТЬ И КЕМ БЫТЬ УНИЧТОЖЕННЫМ ЧТОБЫ ВСЕ ЗАБЫЛИ ПРО НАЦИЮ КУРДЫ.

  Искендар Усуби AZ HIWIYA BRAEXO DELALIM PKK AWANA GARAKI BEN U MIN BIWIN KURDISTAN WAKI AZ GOTINA XUDE BINIM SARI

  MY DEAR BROTHERS AND SISTERS, GOD SEES EVERYTHING AND HEARS EVERYTHING IN THIS WORLD IS CREATED ALL THE LOFTY NOTHING IS COINCIDENTAL. APO-OCALAN SOUL HAS RETURNED TO GOD, OUR NATION SAW EVIL AND FREEDOM FROM APO-OCALAN TO HIS PEOPLE NEED WHOLE-BODY AND SOUL OF OUR PEOPLE SAW AND HEARD IT. IF YOU DON'T BELIEVE ME, CONTACT SPECIAL SERVICES OF RUSSIA FEDERAL SECURITY SERVICE THEY HAVE SHOOTING A HIDDEN CAMERA-PROVING THAT THERE ARE EVIL-SHAITAN AND DÂVOL. AND GOD GAVE ME THE GIFT. I SEE IN PEOPLE-WHETHER THEY ARE SATAN AND IF I CAN GET HIM TO PEOPLE NO LONGER MUČELSÂ AND DID NOT COMPLY WITH ORDERS TO SHAYTAAN. I CAN CURE PEOPLE OF DISEASES WITH THEIR FAITH IF THEY BELIEVE ME AND MY FAITH.

  SEVGİLİ KARDEŞLERİM, TANRI HER ŞEYİ GÖRÜR VE DUYAR HER ŞEYİN TÜM OLUŞTURULAN YÜCE HİÇBİR ŞEY TESADÜFİ. APO OCALAN RUHUNU TANRI'YA GERİ DÖNDÜ, KÖTÜLÜK VE APO-OCALAN KAVMİNE GELEN ÖZGÜRLÜK İHTİYACI TÜM VÜCUT VE RUH HALKIMIZIN GÖRDÜM VE EĞER BANA İNANMIYORSAN, ELLERİNDE BİR GİZLİ KAMERA KANITLAYAN ORADA ÇEKİM RUSYA FEDERAL GÜVENLİK SERVİSİ İLETİŞİM ÖZEL HİZMETLER EVIL-SHAITAN VE DÂVOL: VE TANRI BANA HEDİYE VERDİ ONU DUYDUM MİLLETİMİZİN GÖRDÜM. İNSANLARI GÖRMEK-ŞEYTAN OLDUKLARINI VE ONUNLA UZUN BİR MUČELSÂ İNSANLAR İÇİN VE SİPARİŞ İÇİN VESVESE. UYGUN DEĞİLDİ BENİM İNANÇ VE DÜŞÜNÜYORSANIZ BEN İNSANLARIN İNANÇLARINI İLE HASTALIKLARIN TEDAVİ EDEBİLİRSİNİZ.

  ДОРОГИЕ МОИ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ.БОГ ВСЕ ВИДИТ И ВСЕ СЛЫШИТ.В ЭТОМ МИРЕ СОЗДАННЫМ ВСЕ ВЫШНЕМ НИЧЕГО НЕ БЫВАЕТ СЛУЧАЙНЫМ.АПО-ОДЖАЛАНА ДУШУ ВЕРНУЛ БОГ ЧТОБЫ НАШ НАРОД УВИДЕЛ СВОБОДУ ОТ ШАЙТАНОВ И АПО-ОДЖАЛАН СВОЕМУ НАРОДУ НУЖЕН ЦЕЛЫМ-ТЕЛО И ДУША ЕГО ЧТОБЫ НАШ НАРОД ВИДЕЛ И СЛЫШАЛ ЕГО.ЕСЛИ ВЫ НЕ ВЕРИТЕ МНЕ ОБРАТИТЕСЬ В СПЕЦ СЛУЖБЫ РОССИИ ФСБ У НИХ ЕСТЬ СЬЕМКИ СКРЫТОЙ КАМЕРОЙ-ДОКАЗЫВАЮЩИЙ ЧТО ЕСТЬ ЗЛО-ШАЙТАН И ДЯВОЛ.И БОГ ДАЛ МНЕ ДАР. Я ВИЖУ В ЛЮДЯХ-ЕСТЬ ЛИ В НИХ НИХ ШАЙТАН И ЕСЛИ ЕСТЬ Я МОГУ ШАЙТАНА ВЫГНАТЬ ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК БОЛЬШЕ НЕ МУЧЕЛСЯ И НЕ ВЫПОЛНЯЛ ПРИКАЗЫ ШАЙТАНА.Я МОГУ И ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СВОЕЙ ВЕРОЙ ЕСЛИ ОНИ ПОВЕРЯТ МНЕ И МОЕЙ ВЕРЕ.

 • Искендар Усуби
  Reply

  MY DEAR BROTHERS AND SISTERS I ISKENDAR AMINI USUBI ME TOO BABY NATION. I CALL UPON ALL THE EARTH GOD-KURDS CONSIDER THAT WE ARE NOT ETERNAL AND ACCEPT THAT DEATH IS INEVITABLE, SOONER OR LATER, BY THE WILL OF GOD WILL COME. I WROTE THAT WE ARE IN THE LAND OF GOD AND IF WE WANT OUR CHILDREN AND GREAT-GRANDCHILDREN WERE ON EARTH GOD-KURDISTAN WITHOUT EVIL AND EVIL-IT'S THAT TIME. DO NOT FEEL SORRY FOR NEITHER THE FORCE NOR THE FUNDS AND EVEN THEIR LIVES. OBEDENÂJTES IN ONE FIST AND TAKE ME OUT OF THE HOUSE THE SHAITANS. AND I WILL PROVE TO YOU THAT I DO NOT CARE FOR THEIR LIVES AND FOR THE LIBERATION OF THE EARTH GOD FOR MY PEOPLE TO MY PEOPLE LIVED IN THE LAND OF GOD THIS IS OUR GOD.

  SEVGİLİ KARDEŞLERİM BEN ISKENDAR AMINI USUBI BENİ ÇOK BEBEK ULUS. BÜTÜN DÜNYA TANRI-KÜRTLER ÇAĞRI DÜŞÜNÜN Kİ BİZ DEĞİL EBEDİ VE KABUL ÖLÜM KAÇINILMAZDIR, ER YA DA GEÇ, TANRI'NIN İRADESİNE GÖRE OLACAKTIR GELMEK, BİZ TANRI'NIN TOPRAKLARI VARDIR VE İSTİYORSAK ON EARTH TANRI-KÜRDİSTAN OLMADAN KÖTÜLÜK VE KÖTÜ O ZAMAN BU BİZİM ÇOCUKLAR VE BÜYÜK TORUNLARI OLDUĞUNU YAZDI.. BEN DE GÜCÜ İÇİN ÜZÜLÜYOR MUSUNUZ NE DE FON VE HATTA ONLARIN HAYATLARINI. OBEDENÂJTES BİR YUMRUK VE BENİ EVDEN SHAITANS. VE BEN SİZE HAYATLARINI VE DÜNYA VE KURTULUŞ İÇİN UMURUMDA DEĞİL İNSANLARIM BENİM İNSANLARA ALLAH'IN ARAZİ BU YAŞADIĞI İÇİN TANRI BİZİM TANRI OLDUĞUNU İSPAT EDECEKTİR.

  ДОРОГИЕ МОИ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ Я ИСКЕНДАР УСУБИ АМИНИ Я ТОЖЕ РЕБЕНОК НАЦИИ КУРДОВ.Я ОБРАЩАЮСЬ К ВСЕМ КУРДАМ ЗЕМЛИ БОГА-ПОДУМАЙТЕ НАД ТЕМ ЧТО МЫ НЕ ВЕЧНЫ И СОГЛАСИТЕСЬ ЧТО СМЕРТЬ НЕИЗБЕЖНА ПОЗДНО ИЛИ РАНО ПО ВОЛЕ БОГА ПРИДЕТ.Я УЖЕ ПИСАЛ ЧТО МЫ ВСЕ НА ЗЕМЛЕ БОГА ГОСТИ И ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ЧТОБЫ НАШИ ДЕТИ И ПРАВНУКИ ГОСТИЛИ НА ЗЕМЛЕ БОГА-КУРДИСТАН БЕЗ ЗЛА И ШАЙТАНОВ-ТО ПРИШЛО ЭТО ВРЕМЯ. НЕ ЖАЛЕЙТЕ НИ СИЛ НИ СРЕДСТ И ДАЖЕ СВОЕЙ ЖИЗНИ.ОБЕДЕНЯЙТЕС В ОДИН КУЛАК И ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ ИЗ ДОМА ШАЙТАНОВ.И Я ВАМ ДОКАЖУ ЧТО МНЕ И СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ ЖАЛКО РАДИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЗЕМЛИ БОГА- ДЛЯ МОЕГО НАРОДА.ЧТОБЫ МОЙ НАРОД ЖИЛ НА ЗЕМЛЕ БОГА ДАННЫМ ИМ- НАШИМ БОГОМ.

  AZ KURBAN MLAT U WALATEXO.MLAT BE WALAT U ARDEXO XARIBIYE AWA XARINA DIJMINA

  AZ HIWIYA BRAEXO DELALIM PKK AWANA GARAKI BEN U MIN BIWIN KURDISTAN WAKI AZ GOTINA XUDE BINIM SARI

  MY DEAR BROTHERS AND SISTERS, GOD SEES EVERYTHING AND HEARS EVERYTHING IN THIS WORLD IS CREATED ALL THE LOFTY NOTHING IS COINCIDENTAL. APO-OCALAN SOUL HAS RETURNED TO GOD, OUR NATION SAW EVIL AND FREEDOM FROM APO-OCALAN TO HIS PEOPLE NEED WHOLE-BODY AND SOUL OF OUR PEOPLE SAW AND HEARD IT. IF YOU DON'T BELIEVE ME, CONTACT SPECIAL SERVICES OF RUSSIA FEDERAL SECURITY SERVICE THEY HAVE SHOOTING A HIDDEN CAMERA-PROVING THAT THERE ARE EVIL-SHAITAN AND DÂVOL. AND GOD GAVE ME THE GIFT. I SEE IN PEOPLE-WHETHER THEY ARE SATAN AND IF I CAN GET HIM TO PEOPLE NO LONGER MUČELSÂ AND DID NOT COMPLY WITH ORDERS TO SHAYTAAN. I CAN CURE PEOPLE OF DISEASES WITH THEIR FAITH IF THEY BELIEVE ME AND MY FAITH.

  SEVGİLİ KARDEŞLERİM, TANRI HER ŞEYİ GÖRÜR VE DUYAR HER ŞEYİN TÜM OLUŞTURULAN YÜCE HİÇBİR ŞEY TESADÜFİ. APO OCALAN RUHUNU TANRI'YA GERİ DÖNDÜ, KÖTÜLÜK VE APO-OCALAN KAVMİNE GELEN ÖZGÜRLÜK İHTİYACI TÜM VÜCUT VE RUH HALKIMIZIN GÖRDÜM VE EĞER BANA İNANMIYORSAN, ELLERİNDE BİR GİZLİ KAMERA KANITLAYAN ORADA ÇEKİM RUSYA FEDERAL GÜVENLİK SERVİSİ İLETİŞİM ÖZEL HİZMETLER EVIL-SHAITAN VE DÂVOL: VE TANRI BANA HEDİYE VERDİ ONU DUYDUM MİLLETİMİZİN GÖRDÜM. İNSANLARI GÖRMEK-ŞEYTAN OLDUKLARINI VE ONUNLA UZUN BİR MUČELSÂ İNSANLAR İÇİN VE SİPARİŞ İÇİN VESVESE. UYGUN DEĞİLDİ BENİM İNANÇ VE DÜŞÜNÜYORSANIZ BEN İNSANLARIN İNANÇLARINI İLE HASTALIKLARIN TEDAVİ EDEBİLİRSİNİZ.

  ДОРОГИЕ МОИ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ.БОГ ВСЕ ВИДИТ И ВСЕ СЛЫШИТ.В ЭТОМ МИРЕ СОЗДАННЫМ ВСЕ ВЫШНЕМ НИЧЕГО НЕ БЫВАЕТ СЛУЧАЙНЫМ.АПО-ОДЖАЛАНА ДУШУ ВЕРНУЛ БОГ ЧТОБЫ НАШ НАРОД УВИДЕЛ СВОБОДУ ОТ ШАЙТАНОВ И АПО-ОДЖАЛАН СВОЕМУ НАРОДУ НУЖЕН ЦЕЛЫМ-ТЕЛО И ДУША ЕГО ЧТОБЫ НАШ НАРОД ВИДЕЛ И СЛЫШАЛ ЕГО.ЕСЛИ ВЫ НЕ ВЕРИТЕ МНЕ ОБРАТИТЕСЬ В СПЕЦ СЛУЖБЫ РОССИИ ФСБ У НИХ ЕСТЬ СЬЕМКИ СКРЫТОЙ КАМЕРОЙ-ДОКАЗЫВАЮЩИЙ ЧТО ЕСТЬ ЗЛО-ШАЙТАН И ДЯВОЛ.И БОГ ДАЛ МНЕ ДАР. Я ВИЖУ В ЛЮДЯХ-ЕСТЬ ЛИ В НИХ НИХ ШАЙТАН И ЕСЛИ ЕСТЬ Я МОГУ ШАЙТАНА ВЫГНАТЬ ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК БОЛЬШЕ НЕ МУЧЕЛСЯ И НЕ ВЫПОЛНЯЛ ПРИКАЗЫ ШАЙТАНА.Я МОГУ И ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СВОЕЙ ВЕРОЙ ЕСЛИ ОНИ ПОВЕРЯТ МНЕ И МОЕЙ ВЕРЕ.