Kürdistanın en meşhur ve en muhteşem Dengbejleri bu radyoda Radyo Dengbej Dengbej nedir ; Dengbêj, Kürt sözlü edebiyatında stran ve kilam söyleyen sanatçılara verilen addır. Dengbêjin kelime anlamı sese biçim, hayat, renk veren’dir. Denbêjlerin seslerini kullanarak yarattıkları yapıtlara lawik ve kilam denir. Doğu Anadolu’da gelenekselleşmiş olan Dengbêjlik özellikle Serhat Bölgesi diye anılan (Van, Kars, Erzurum, Ağrı, Muş vs.) gibi yerleşim yeri köylerinde hala sürdürülmektedir. Şu anda dinlediğiniz Radyo Dengbej’de dengbejlere […]

Read more