İMC TV izle


    Warning: DOMDocument::load(http://kurtceradyodinle.com/comments/feed): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable in /home/vehby/webapps/dersolsun/wp-content/plugins/bknewsticker/bk-rss.php on line 4

    Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "http://kurtceradyodinle.com/comments/feed" in /home/vehby/webapps/dersolsun/wp-content/plugins/bknewsticker/bk-rss.php on line 4

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vehby/webapps/dersolsun/wp-content/plugins/bknewsticker/ticker.php on line 156
Kürtçe TV |

İMC TV, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda 12 saatlik canlı yayınla, test yayınlarına başladı. Uydu üzerinden yayına başlayan İmece TV’nin (İMC TV) yayın kurulunda Celal BaşlangıçRagıp Duran ve Feridun Çelik bulunuyor. Kanalın haber koordinatörlüğü görevine de geçen hafta Radikal gazetesinden ayrılan Ertuğrul Mavioğlu getirildi.

 

 

“Tüm ötekileştirilenlerin televizyonu”

İMC TV İletişim Direktörü Hakan Bayhan, İMC TV’nin yola çıkış hikayesini şöyle ifade ediyor:

“Evrensel değerleri ve evrensel basın ilkelerini benimsemiş insan haklarına saygılı, demokrasiyi içselleştirerek, başta toplumsal konular olmak üzere ülkenin tüm yaralarına ve tabularına dokunarak, tüm etnik yapıların ve ötekileştirilenlerin televizyonu olmak için yola çıktık.”

Gerek yayıncılık ilkeleri, gerek mülkiyet yapısı ve gerekse haber üretme sürecinde kolektifliği, doğrudan yana taraf olmayı, nesnel olmayı, haberle ilgili her sese kulak vermeyi hedefleyen İMC TV’nin yayın akışı, belirlenen ilkeler doğrultusunda çeşitlilik gösteriyor.

İMC TV, mevcut yaygın medya ile özel olarak rekabete girmektense, kendi gündemini/çizgisini/rengini topluma sunan yeni/modern/farklı kitle çizgisi izleyen bir televizyon kanalı olarak medyadaki yerini alacak.

“Yeni bir dönemin haber ve kültür kanalı”

Böyle bir ortamda, mevcut tüm iktidar odaklarına eşit mesafede duran, kimsenin olmayan ama kimsesiz de olmayan, evrensel habercilik ilkelerini uygulayan, kişi ya da grup çıkarlarını değil kamu çıkarını ön planda tutan bir yayıncılık anlayışı ile tüm yurttaşlara bilgi ve görüş sağlama temelinde hizmet eden bir medya kuruluşuna ihtiyaç olduğunu ifade eden Bayhan, İMC TV’yi şöyle tanıtıyor:

* İMC TV emek dünyasının sesi olmayı öncelikleri arasında görmektedir.

* ‘Kürt sorununu’ bir bölge değil bir Türkiye sorunu olarak değerlendirmektedir.

* Toplumsal cinsiyet kavramının bir turnusol olarak tüm haber ve programlara uygulanacağı ve tüm toplumsal rollerin kendi tanımlarıyla adlandırılacağı bir anlayışı benimsemektedir.

* Her tür kimlik sorununu ve talebini ‘düşman’ dilinden uzak, demokratik söylem üzerinden işlerken, sorunun savunulmasında değil, eşit ve özgür bir şekilde ifade edilmesinde taraf olmayı önüne koymaktadır.

* Yeni bir dönemin haber ve kültür kanalı olarak savaşın ve silahın yerine diyalog ve müzakerenin esas olduğu bir siyasal kültürün oluşmasından yana. Korkmadan tartışabilen, demokrasinin çoğunluğun diktatörlüğü değil, tek bir kişinin bile yaşam hakkının ve düşünce özgürlüğünün teminat altında olduğu bir sistem olduğunu bilinciyle yayın hayatına başlamaktadır.

İMC TV’nin yayın ilkeleri

* Türkiye Cumhuriyeti’nin de imzalayıp onayladığı “Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi”  ile Türkiye toplumunun ve medya manzarasının özelliklerini de devre dışı bırakmayan bir yayıncılık anlayışına sahiptir.

* Kamu çıkarını tüm programlarının ana ilkesi ve hedefi olarak benimser.

* Mevcut tüm siyasi/iktisadi/askeri/ideolojik/kültürel iktidar odaklarına eşit uzaklıkta durur. Siyasi örgüt, dernek ya da kurumun sözcülüğünü/temsilciliğini üstlendiği yolunda bir izlenime yol açacak yayınlardan kaçınır.

* Başta savaş olmak üzere her türlü şiddet ile başta ırkçılık olmak üzere her türlü ayrımcılığa vazgeçilmez bir ilke olarak karşı çıkar.

* Sessizler, mülksüzler ve tüm azınlıklarla mağdurların sesi olmaya çalışırken, talep eden ve Yayın Kurulunca uygun görülen tüm dernek, kurum ve gruplara teknik destek de sağlayarak yayın hakkı sağlar.

* Özel yaşamın gizliliğine saygı duyar.

* Dünyanın her yerinde olması gerektiği gibi çocukların ve gençlerin sesini duyurma hakkına saygı duyar. Çocuklara uygun olmayabilecek yayınları uygun saatlere taşır.

* İnsan onuru ve haysiyetini muhafaza etme ve onun evrensel gelişimine katkıda bulunmayı,  yayın politikasının öncelikli ilkesi olarak benimsemiştir.

* İMC TV halkların kendi renkleriyle anılma hakkını temel insan hakları çerçevesinde değerlendirir. (EKN)

Facebook Mesajlarınız;

İMC TV izle